background collection

Garantie voorwaarden

Remarketed Garantie

Wij, als Remarketed, bieden onze klanten, naast de wettelijke garantie, een functionele garantie voor alle producten en diensten die via www.remarketed.nl en andere subdomeinen worden verkocht. Deze functionele garantie dekt de periode van twee jaar onder de hieronder beschreven voorwaarden.

Ben je lid van de Remarketed Cares About+ Community? Dan hebben we goed nieuws, dan heb je namelijk nog langer garantie, namelijk 3 jaar.

Wat zijn de (garantie)voorwaarden?

Onze garantie dekt alle technische kenmerken van het gekochte apparaat. Wij garanderen dat alle producten vrij zijn van materiaal-, ontwerp- en fabricagefouten. We maken gebruik van de huidige stand van de techniek en hedendaagse wetenschappelijke kennis. Een defect product moet op het eerste moment al de aangegeven schade hebben vertoond. De hieruit voortvloeiende schade en de daaruit voortvloeiende aanspraak op schadevergoeding bestaan ​​alleen binnen de wettelijke regelingen. De doorverkochte garantie, aangegeven op het moment van aankoop, is van kracht vanaf de aankoopdatum.

De garantieperiode wordt verlengd met minimaal 6 maanden in geval van vervanging of reparatie van het gekochte product. Indien de bij aankoop vermelde garantietermijn langer is dan 6 maanden, geldt uiteraard de oorspronkelijke garantietermijn. Claims onder de Remarketed-garantie kunnen worden ingediend door een verzoek in tekstvorm in te dienen (garantieclaim) binnen de overeengekomen garantieperiode.

De klant dient binnen 1 maand na het eerste optreden van het defect een garantieclaim bij Remarketed in te dienen. Door middel van een aankoopbewijs met vermelding van de aankoopdatum kan worden aangetoond dat de garantie geldig is.

Wat dekt de doorverkochte garantie?

De Remarketed garantie onderscheidt twee gevallen: vervanging of reparatie. Bij reparatie worden defecte onderdelen vervangen en bij vervanging wordt het gehele apparaat vervangen. De beslissing welke van de garantiegevallen van toepassing is, is aan de dealer en wordt van geval tot geval beoordeeld. In lijn met onze duurzaamheidsbelofte proberen we producten waar mogelijk te repareren. Bij vervanging wordt het oude toestel omgeruild voor een gelijkwaardig toestel. Dit omvat dezelfde productconditie en opslaggrootte. Binnen de zichttermijn van 30 dagen heeft de klant ook altijd de mogelijkheid om het betaalde aankoopbedrag terug te krijgen. Als deze optie gewenst is, kan dit op het retourlabel of in tekstvorm worden gecommuniceerd en zal Remarketed de aankoopprijs terugbetalen na ontvangst van het product.

Wat is de procedure voor het claimen van garantie?

Als er tijdens het gebruik binnen de garantieperiode problemen optreden, dient de klant dit in tekstvorm rechtstreeks te melden aan de klantenservice van Remarketed via het volgende e-mailadres:

E-mail: [email protected]

Onze klantenservice zal de aanspraak op garantie toetsen. Hierna sturen we je na de ontvangstcontrole een retourlabel, waarmee je je defecte apparaat kosteloos naar ons kunt terugsturen. Het is belangrijk dat het defecte apparaat veilig en correct wordt verpakt. We wijzen er ook op dat alleen met het door ons verstrekte retourlabel de verzending gratis en verzekerd is. Zodra wij het apparaat hebben ontvangen, wordt deze gecontroleerd en getest door onze specialisten. Hierna wordt het product ofwel gerepareerd of omgeruild en vervolgens teruggestuurd naar de klant.

Wat zijn de vereisten en uitsluitingen voor de Remarketed garantie?

De basisvoorwaarde voor het geldig zijn van de garantie is correct gebruik en onderhoud van de producten door de klant. Dit omvat het naleven van de gebruiksaanwijzing en het gebruik van de producten in overeenstemming met de technische instructies en onderhoudsinstructies van de respectieve fabrikanten. Bij onjuist gebruik van de apparatuur vervalt de garantie.

 

Wat valt er onder de
Remarketed garantie?

De volgende zaken vallen niet onder de garantie:

- Oplader


- Batterij (bij snelle ontlading of verhitting)


- Koptelefoon (indien meegeleverd)


- Microfoons / Luidsprekers (met uitzondering van schade door stof of vocht).


- Problemen met wifi en netwerkverbindingen


- Problemen met het moederbord


- Touchscreen (indien dit niet meer, gedeeltelijk of helemaal niet meer werkt).


Wat leidt tot een garantie disclaimer?

Bij schade door vallen of vallen, vochtschade of onoordeelkundig gebruik in het algemeen wordt het apparaat direct uitgesloten van de garantie.


De garantie vervalt ook als het apparaat is geopend en/of gerepareerd door iemand anders dan een Remarketed-technicus. Begrijp alsjeblieft dat we het werk van anderen niet kunnen garanderen.

- Defecten na de garantietermijn van 2 jaar


- Schade door oneigenlijk gebruik door de gebruiker (gebroken/gebarsten/verbogen onderdelen en/of vochtschade).


- Defecte simkaartlezer


- Alle knoppen op het toestel (home-, volume- en powerknop)


- Kapotte cameralens of stof achter de cameralens


- Beschadigd of vuil laadstation


- Losse onderdelen van de koptelefoonaansluiting / AUX Flex